«Lovprisning av å gå» (Thomas A. Clark : ‘In Praise of Walking’: En oversettelse)

  En tidlig morgenstund, hver eneste morgen, kan vi legge ut, med minst mulig bagasje, og oppdage verden. Det er fullt mulig å avvise all tvangen, volden, eiendelene,trivialitetene, og ganske enkelt gå sin vei. At det finnes noe utenfor oss selv og alt det som bekymrer oss,så nært, så lett tilgjengelig, er vår største velsignelse. Å […]

«Verden begynner i Andalusia.» Om pilegrimsvandring i grådighetens tidsalder

»Brændte vore hjerter ikke i os på vejen….» (Lukas, 24-32) “Jeg er nå interessert i hvordan subjektet konstituerer seg selv på en aktiv måte gjennom selvpraksiser; disse praksisene er ikke desto mindre ikke noe som er funnet opp av individet selv. De er modeller som det finner i sin kultur og blir foreslått, antydet, påført det av dets kultur, dets samfunn, og dets […]

Om ‘monastisisme’. Kan moderne mennesker lære noe av den monastiske livsformen?

«Es ist uberall nichts in der Welt, ja auch ausserhalb derselben zu denken moglich, was ohne Einschrankung konnte fur gut gehalten werden, als einzig ein guter Willie.» (Immanuel Kant) «I våre dager tror vi særlig at det er psykologien og psykologene som sitter inne med svarene; gjerne løsrevet fra hvordan man innretter hele livet sitt. […]

Hvorfor vi bør ta bena fatt og gå mere. Litt om moderne samfunnsliv, gåing som menneskelig aktivitet og rolle i mental og fysisk helse

”Er det ikke ganske merkverdig å se at, siden mennesket tok sine første skritt, at ingen har spurt seg selv hvorfor man går, hvordan man går, om man noensinne har gått, om man kunne gå bedre, hva man oppnår med å gå…..spørsmål som er knyttet til alle de filosofiske, psykologiske og poltitiske systemene som verden […]

«Wittgenstein-pilegrim’. Pilegrimsvandring langs Lustrafjorden (‘Den romantiske vegen) til filosofen Ludwig Wittgensteins hytte ved Eidsvatnet i Skjolden

Ludwig Wittgenstein og Skjolden: Et orienteringspunkt for moderne mennesker Ideen ligger utvilsomt i tiden; vi trenger å støtte oss til andre menneskers dype tenkning for å orientere oss i vår moderne forvirring. Folk fra flere land som søker etter det personlig verdifulle og ønsker å rette oppmerksomheten mot ting i denne verden som kan ha dyp og varig […]

DROMOMANI eller ukontrollert og overdrevet trang til å forflytte seg, reise og komme seg vekk. Om et lite kjent og potensielt alvorlig psykiatrisk symptom

“Det ser alltid ut for meg som om jeg vil være bedre stilt dersom jeg kunne være der jeg ikke er og at dette spørsmålet om å bevege seg er noe som hele tiden opptar meg i sjelen min.» (Charles Baudelaire) «Sannheten er ofte seriøs, kompleks, krevende. Men like ofte er den enkel, morsom, til […]

Om vandringens psykologi: Filosofen Jean-Jacques Rousseau’s refleksjoner om vandringen

«Det var bare i mine lykkeligste dager at jeg reiste til fots, og alltid med den mest grenseløse tilfredstillelse.»  (Rousseau:»Bekjennelser», Bok II) Den franske filosofen J.J. Rousseau (levde fra 1712 til 1778)  omtales gjerne som opphavsmannen til ‘fotturens psykologi’ (Mer om dette, se f.eks. Harald Høffdings bok om Rousseaus filosofi). J-J Rousseau er kanskje først og fremst […]