Reiser til fots og vandringslitteratur som folkelig og jordnær samfunnskritikk

I våre dager har vi et ganske snevert syn på det å gå. Det betraktes som en fysisk, kroppslig aktivitet, som har betydning for ivaretakelse av kroppslig og mental helse, som fungerer som mosjon for å holde seg i form, som avveksling fra et stillesittende liv og som en måte å feriere på ved kortere eller lengre fjellturer og lignende. Gåing og vandring har både egne og konstekstuelle kjennetegn og egenskaper som gjør at det å gå kan og bør betraktes på en mye videre måte; som en måte man innretter en  […]

Forsvinningens patos eller ‘den forsvinnende Lungas syndrom’. Om den underutforskede ‘abescoloide’ siden ved tilværelsen (skrives 2015)

Hvorfor er ‘forsvinning’ et viktig samfunnsmessig og personlig tema? ‘Finnes’ du? ‘Finnes’ jeg? Merkelige spørsmål å stille, vil mange synes. Alle skjønner at det er snakk om noe mer og ‘dypere’ enn det ser ut som ved første et øyekast. F.eks. som det å finnes i en rent fysisk forstand. I vår menneskelige sammeheng ‘finnes’ […]

«Homo Abjectus.» Om å være syk og pådra seg metaforiske tilleggslidelser

«Mange av de tingene man opplever som sykdommer i kroppen eller sjelen er innbilte og metaforiske tilstander som man selv uvitende former av skyggene som blir igjen etter smertelige forhold til andre mennesker.» (Fernando Persa, Camino Santiago, 2004) « Poenget mitt er at sykdom er ikke en metafor, og at den mest sannferdige måten å […]