Noen lettvinte tanker om psykologyrket og tilværelsen som psykolog (2013……..)

«Mennesket må kvitte seg med sin dårlige smak med å ønske å være enig med andre.» (Nietzsche) «Det finnes ganske mange folk som er eksperter på å studere og finne ut av alle slags kart over menneskelivet, som kan snakke om dem og forklare hva de inneholder – men som allikevel blir hjelpeløse og havner på villstrå når de på egen hånd skal ta seg fram i de virkelige menneskelige landskapene og i livets mangfoldige terreng. Vi må […]