Breiviksaken fra vondt til verre: Om det merkelige forsøket på psykiatrisk sykeliggjøring av en politisk-ideologisk drevet massemorder

«Observanden vil ikke samarbeide. Han har vist seg å være veldig sta.» (spesialist i psykiatri/tidligere rettpsykiater Paul Hartvik, 10.2.2012) “Jeg har en ekstremt sterk psyke (sterkere enn noen andre jeg har kjent), men jeg vurderer seriøst at det er kanskje biologisk umulig å overleve den mentale, kanskje kombinert med fysisk, torturen som jeg kommer til å møte uten helt å bryte sammen på et psykologisk nivå. Jeg antar at jeg blir nødt til å vente […]

Vandrende glede. Meister Eckhart som veileder i en dypere åndelighet for vandrere

«Øyet som jeg ser Gud med, er det samme øyet som Gud ser meg med.» Innledning: De fleste av oss har en eller annen gang opplevelsen av ‘ikke å være av denne verden’. En følelse av en del av en selv befinner seg på utsiden av tilværelsen, at en er på gjennomreise og egentlig ikke høre […]

Den peripatetiske samtale eller om å samtale mens man går. Om Søren Kierkegaard og dialogiske vandringer

“Dersom jeg ble spurt hvilket av alle mysterier som for alle tider kommer til å forbli ugjennomtrengelig så ville jeg ikke nøle med å svare: det selvsagte.» (Edmond Jabès: The Book of Shares)   En menneskeligere måte å gå på: Den peripatetiske samtale eller dialogiske vandring Menneskelivet kan ligne et puslespill der ingenting ligger fast, ikke før har man lagt […]

Om vandringens psykologi: Filosofen Jean-Jacques Rousseau’s refleksjoner om vandringen

«Det var bare i mine lykkeligste dager at jeg reiste til fots, og alltid med den mest grenseløse tilfredstillelse.»  (Rousseau:»Bekjennelser», Bok II) Den franske filosofen J.J. Rousseau (levde fra 1712 til 1778)  omtales gjerne som opphavsmannen til ‘fotturens psykologi’ (Mer om dette, se f.eks. Harald Høffdings bok om Rousseaus filosofi). J-J Rousseau er kanskje først og fremst […]

‘Negativ kapabilitet’ (Keats)

«I mean Negative Capability, that is when man is capable of being in uncertainties. Mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason.» (Keats) En av vår tids store villfarelser, en av våre skadelige feiltagelser er ideen om at vi må ha et rasjonelt og riktig svar, at vi må finne løsninger på alt vi rammes av og utfordres av. Vi vet ikke lenger å stå imot denne villfarelsen, vi trenger et slags motbegrep, som kan gi […]