Om stillhet og å være taus

«Dersom det er din vilje, at jeg ikke snakker mer Og  stemme min blir  stille, som den var før Jeg vil ikke snakke mer, jeg vil vente til jeg blir snakket for, dersom det er din vilje…»/ «If it be your will, that I speak no more  And my voice be still, as it was before I will speak no more, I shall abide until I am […]

Brudd i forhold. Om å bryte med og forlate slekt og familie, bekjente, venner og kjærester, kolleger og arbeidsplasser

Ingen lever for seg selv, alene, uten å være påvirket og preget, avhengig og berørt av andre. Et menneske er ingen solitær øy, også som enkeltindivider er vi allerede dypt inn i vårt eget vesen vevd inn i relasjoner og forbindelser til andre. Individualitet vokser ikke bare ut av oss selv, som virkning av enestående geneutrustning og […]

«Kjærligheten er livets hage»: Om kunsten å pleie kjærligheten og dyrke kjærlige følelser, tanker og handlinger i sitt daglige liv

” Kjærlighet er samvær, jeg vet ikke lenger hvordan jeg skal gå på veiene alene. For jeg er ikke lenger i stand til å gå alene. En synlig tanke gjør at jeg går fortere, og ser mindre, og på samme tid nyte det jeg ser. Endog hennes fravær er noe som er med meg. Og jeg […]

Om noen risikable sider ved å bli psykiatrisk pasient og utsettes for psykiatrisk behandling

“Mange av de tingene man opplever som sykdommer i kroppen eller sjelen er innbilte og metaforiske tilstander som man selv uvitende former av skyggene som blir igjen etter smertelige forhold til andre mennesker.” (Fernando Persa, Camino Santiago, 2004)   “Never before have so few been in a position to make fools, maniacs or criminals of […]

Om mine skavanker, alle mine feil og min alltid syndefulle sjel.

Et beskjedent forsøk på en nøktern og nådeløs selvfremstilling og selvforståelse (2013) «Som menneske må man skjønne poenget med å skulle snakke sant om seg selv, å leve et sannferdig liv. De fleste gjør ikke det, de undervurderer hvor viktig det er, tar det for gitt selv om det er en viktig sak. Det er nemlig ikke så […]