Menneskehjerne, subjektivitet og bevisst opplevelse: Hvordan skal vi som psykologer og lekfolk forstå sammenhengene mellom disse tingene?

«‘Du’, dine gleder og dine sorger, minnene og dine ambisjoner, din følelse av personlig identitet og fri vilje, er faktisk ikke noe annet enn aktiviteten til en store ansamling av nerveceller  og tilhørende molekyler. Som Lewis Carroll‘s Alice kunne ha uttrykte det: ‘Du er ingenting annet enn en gruppe med nerveceller’.» (FrancisCrick; The Astonishing hypothesis) «Den akademiske verden er for tiden i grepet til en merkelig og urovekkende epidemi av biologisme, som også har grepet tak i vanlige folks forestillinger.» (Raymond Tallis, 2011) «Det […]

Freuds ‘Prosjekt’ som utgangspunkt for tanker om menneskets nevropsykologi

In the final analysis, in its transcendent constructions and its best phenomenological texts, Freudianism holds deep within it what our era most lacks. That is undoubtedly the reason—despite its theoretical uncertainties, contradictions, even absurdities—for its strange success. (Michel Henry: ‘Psykoanalysens genealogi’, 1993, s. 7) «Det Freud sier er alltid delvis sant. Og en halv loff er bedre enn intet […]

Herbert Feigl’s bok om » Det ‘mentale’ og det ‘fysiske'»: en omtale

Feigl’s bok kom første gang ut i 1958. Den ble så gitt ut på nytt med etterskrift i 1967. Forfatteren fastholder i 1967-utgaven grunnintensjonen om at den monistiske synsmåten og identitets-teorien er vitenskapelig plausibel og filosofisk-logisk akseptabel – forutsatt at den blir reformulert på en mer presis måte enn i 1958-utgaven. Denne berømte bokens tema […]

‘Hermeklinikkene’: Kritisk notat omkring behovet for faglig og organisatorisk sanering i barne- og ungdomspsykiatrien

    «For å kunne finne sannheten om og grunnlaget for en konkret persons liv, enten det er et barn, en ungdom eller en voksen, må man begynne og slutte på dette personlige nivået; dvs. med den enkelte personen og hans eller hennes plassering og rolle innenfor en konkret livssammenheng og deretter forsøke å finne […]

Individualitet og variasjon som utfordring i arbeid med barn. Grensene for og faremomenter i diagnostiske tenkemåter (Et kursopplegg)

    Alle barn som kommer til verden, og som skal vokse opp og bli til noe, fylle et rom i verden; er i utgangspunktet fullstendig unike størrelser – og verken foreldrene eller institusjoner i samfunnet kan vite hvem og hva det enkelte barnet er og kan bli til. Moderne genetikk bekrefter dette synet til […]

‘Styrkebaserte tilnærminger’. Om tjenester, tiltak og behandling som bygger på ‘sterke sider’ hos folk som trenger hjelp

«Hope is necessary in every condition» (Samuel Johnson) «Dersom jeg ikke av og til møter folk som har tro på meg, synes jeg det er vanskelig å fortsette». (‘NEO’, langtidspsykiatrisk pasient, 2011) “All humans, somewhere within, have the urge to be heroic; to transcend circumstances, to develop one’s powers, to overcome adversity, to stand up and […]

Må ADHD betraktes som en svikttilstand/psykiatrisk forstyrrelse ?

Innføring i Tom Hartmanns variasjons-modell av ADHD Innledning: En rekke forskere og spesialister på ADHD har gjennom årene laget såkalte forskjells- og variasjonsmodeller av ADHD. Der er naturlig å stusse over at mellom 3 og 6 % av barna betraktes som lidende av en psykiatrisk utviklingsforstyrrelse; man tenker seg at det må være andre forhold som fremkaller […]