Cellegiftbehandling i et brukerperspektiv: Hvilken rolle spiller pasientens erfaring under behandling med cellegift ? (under skriving april 2015)

«Helsepersonell er altfor dårlige til å lytte til pasientene: Informasjonen som pasientene selv kan gi til helsepersonell er uvurderlig, ifølge pasient- og brukerombud i Hordaland, Rune J. Skjælaaen.» (Fra BA, april 2015) «It is becoming clear that a significant number of cancer survivors experience neuropathic pain, anxiety and depression, and cognitive (primarily memory) impairment. Together, these adverse effects negatively […]