Down Syndrom. En enkel innføring

Down syndrom er uten tvil den formen for utviklingshemning som folk kjenner best. Denne fascinerende tilstanden er for mange selve innbegrepet på mental retardasjon eller psykisk utviklingshemning. Omkring 15 % av utviklingshemmete i institusjoner kunne ha DS. Alle synes å ha en ide om mongolisme eller Down syndrom. Man har forestilt seg ’mongoloide’ som sterkt […]