Pilegrimsvandring som terapeutisk endring av livsstil. Om noen mekanismer i pilegrimsprosessen som har terapeutisk eller ‘transformativ’ innvirkning

«Jeg var kommet i den typiske situasjonen at jeg var blitt et middelaldrende menneske og følte meg mer og mer hemmet av begrensningene i den innestengte livssituasjonen jeg befant meg i. Overgangen til Brasils sydende gryte setter meg i en situasjon der jeg ikke har kontroll, der jeg hele tiden opplever et fullt spekter av følelser – skuffelse, ydmykelse, latterliggjøring, tilbakeslag;  min oppfatning er at dette er […]

‘Hermeklinikkene’: Kritisk notat omkring behovet for faglig og organisatorisk sanering i barne- og ungdomspsykiatrien

    «For å kunne finne sannheten om og grunnlaget for en konkret persons liv, enten det er et barn, en ungdom eller en voksen, må man begynne og slutte på dette personlige nivået; dvs. med den enkelte personen og hans eller hennes plassering og rolle innenfor en konkret livssammenheng og deretter forsøke å finne […]