Et lite stykke om vandrerens Andalusia

«I realised that my own way was in impoverishment, in lack of knowledge and in taking away, in subtracting rather than in adding.» (Samuel Beckett) “We live in the description of a place and not in the place itself.” (Wallace Stevens) Al-andaluz som er det gamle navnet på hele Spania er i våre dager navnet på den […]

Om den østerriske forfatteren Robert Musils forfatterskap og filosofi

«Indeed, nothing about Musil is easy.» (Robert Kimball) Den østeriske forfatteren Robert Musil ble født i 1880 og døde i 1942. Han gjorde suksess som forfatter med boken ‘Den unge Tørless’ som kom ut i 1906; senere  arbeidet han størsteparten av sitt liv som skribent og journalist der han skrev en rekke bokanmeldelser og essayer om samtidens kultur. Fra 1924 til sin død i 1942 av hjerneblødning, typisk nok mens han bedrev morgengymnastikk, arbeidet han på sin store ufullførte […]

Om kjærlighet. Francesco Alberonis’ teori om forelskelse som sosial og personlig ‘fødselstilstand’ og noen andre synsmåter på kjærlighetens merkelige fenomener

«Vi må ikke glemme at dette med kjærlighet kun er en av livets mange sider og at våre dypeste følelser og forhold endrer seg ganske mye gjennom livsløpet. Kjærligheten er nesten som en plante som følger oss og endrer seg sammen med oss, fra vi kommer inn i verden til vi forlater den. Jaget etter […]