Hvorfor er ‘ulykkelig kjærlighet’ en viktig erfaring? En upretensiøs, åpen og livslang undersøkelse (2013)

«Ingen hører til her mer enn du Om du er her eller reist Du er rørt ved min grunn Grodd deg fast på min bunn Og blitt til en del av meg Bare du! Bare du! Bare du er omkring Og gjør dine ting Du – Du – Du Ingen hører til her mer enn […]

Nietzsches psykologi (2013)

«Oppe i Alpene er jeg uovervinnelig, nemlig når jeg er alene og ikke har noen annen fiende enn meg selv.» (Nietzsche) “Jeg er ganske enkelt en Nietzscheaner.»/»I am simply a Nietzschean”. (Foucault) “A thinker is a person whose part it is to symbolize time according to his vision and understanding. He has no choice; he […]

Om Platons psykologi eller teori om sjelen (skrives 2015)

“We are fired into this world with a madness that comes from the Gods.” (Plato: Phaedrus) Den amerikanske filosofen Whitehead hevder et velkjent poeng når han skriver et sted at mye av den europeiske filosofiske tradisjonen kan betraktes som en fotnote til Platon. Det hersker liten tvil om Platons filosofi både har påvirket mange områder av filosofien såvel som tenkning i fag og kulturelle sammenhenger. Platons filosofi utgjør et omfattende ideunivers og kan betraktes fra mange synsvinkler. I […]

Om filosofi som ‘en måte å leve på’: Kan en ‘filosofisk levemåte’ gjøre oss bedre istand til å håndtere egne og andres ‘psykiske plager’ og andre livsproblemer?

«Når vil du begynne å leve dydig, spurte Platon en gammel mann som fortalte ham at han var til stede på en serie av foredrag om dyd. Man kan ikke bare spekulere for alltid; dag må en også tenke på praksis. Men i dag mener vi at de som lever som de lærer er drømmere.» […]

«Wittgenstein-pilegrim’. Pilegrimsvandring langs Lustrafjorden (‘Den romantiske vegen) til filosofen Ludwig Wittgensteins hytte ved Eidsvatnet i Skjolden

Ludwig Wittgenstein og Skjolden: Et orienteringspunkt for moderne mennesker Ideen ligger utvilsomt i tiden; vi trenger å støtte oss til andre menneskers dype tenkning for å orientere oss i vår moderne forvirring. Folk fra flere land som søker etter det personlig verdifulle og ønsker å rette oppmerksomheten mot ting i denne verden som kan ha dyp og varig […]

Martin Heidegger om ‘tankeløsheten’ og ‘besinnet/meditativ’ tenkning

Innledning: Den tyske filosofen Martin Heidegger har sagt om seg selv at han ønsket å vekke folk opp til filosofi, til det å filosofere eller ‘tenkningens tenkning’. En av hans viktige artikler om tenkningens plass i den menneskets tilværelse er – «Conversation on a Country Path about Thinking.» (In: Martin Heidegger, Discourse on Thinking. Trans. John M. Anderson and […]

Ludwig Wittgenstein’s exile in Skjolden

The ‘Anachoretic’ pattern of withdrawal and return as a cultural self-technique «Throughout his life Wittgenstein showed the characteristics of a religious contemplative of the hermit type. Thus he alternated between periods of great prominence in academic life and periods of extreme abnegation and retirement…..”(Orbituary, Times 1951) “My hypothesis is that monkhood, i.e., the archetype of […]