«Kjærligheten er livets hage»: Om kunsten å pleie kjærligheten og dyrke kjærlige følelser, tanker og handlinger i sitt daglige liv

” Kjærlighet er samvær, jeg vet ikke lenger hvordan jeg skal gå på veiene alene. For jeg er ikke lenger i stand til å gå alene. En synlig tanke gjør at jeg går fortere, og ser mindre, og på samme tid nyte det jeg ser. Endog hennes fravær er noe som er med meg. Og jeg […]

Nietzsches psykologi (2013)

«Oppe i Alpene er jeg uovervinnelig, nemlig når jeg er alene og ikke har noen annen fiende enn meg selv.» (Nietzsche) “Jeg er ganske enkelt en Nietzscheaner.»/»I am simply a Nietzschean”. (Foucault) “A thinker is a person whose part it is to symbolize time according to his vision and understanding. He has no choice; he […]

Om Platons psykologi eller teori om sjelen (skrives 2015)

“We are fired into this world with a madness that comes from the Gods.” (Plato: Phaedrus) Den amerikanske filosofen Whitehead hevder et velkjent poeng når han skriver et sted at mye av den europeiske filosofiske tradisjonen kan betraktes som en fotnote til Platon. Det hersker liten tvil om Platons filosofi både har påvirket mange områder av filosofien såvel som tenkning i fag og kulturelle sammenhenger. Platons filosofi utgjør et omfattende ideunivers og kan betraktes fra mange synsvinkler. I […]

Om vandringens psykologi: Filosofen Jean-Jacques Rousseau’s refleksjoner om vandringen

«Det var bare i mine lykkeligste dager at jeg reiste til fots, og alltid med den mest grenseløse tilfredstillelse.»  (Rousseau:»Bekjennelser», Bok II) Den franske filosofen J.J. Rousseau (levde fra 1712 til 1778)  omtales gjerne som opphavsmannen til ‘fotturens psykologi’ (Mer om dette, se f.eks. Harald Høffdings bok om Rousseaus filosofi). J-J Rousseau er kanskje først og fremst […]

Om «kroppsdysmorfisk forstyrrelse» (BDD) eller hvordan det oppleves å være besatt av innbilte mangler i sitt eget utseende

«Selv i et sår finnes helbredelsens kraft’ (Nietzsche) «Hvis vi ga oss over til jordens klokskap kunne vi reise oss opp, rotfaste som trær. I stedet vikler vi oss inn i floker som vi selv lager og kjemper, ensomme og forvirret.» (Rainer Maria Rilke) «For oss er kroppen mye mer enn et instrument eller et middel; den er […]