Litt om psykologien i hjernens tidsalder

Den voldsomme og velpubliserte fremgangen i nevrovitenskapene og hjerneforskningen vekker både stor entusiasme og nølende skepsis blant psykologer og i sosialfaglige og humanistiske miljøer. Men en ting er sikkert; den reiser med nødvendighet helt nye spørsmål i psykologien. Den ‘nevrofaglige revolusjonen’ representerer en formidabel utfordring både for psykologien som fag og for praktiserende psykologer. Den voldsomme produksjonen av […]

Hvorfor vi bør ta bena fatt og gå mere. Litt om moderne samfunnsliv, gåing som menneskelig aktivitet og rolle i mental og fysisk helse

”Er det ikke ganske merkverdig å se at, siden mennesket tok sine første skritt, at ingen har spurt seg selv hvorfor man går, hvordan man går, om man noensinne har gått, om man kunne gå bedre, hva man oppnår med å gå…..spørsmål som er knyttet til alle de filosofiske, psykologiske og poltitiske systemene som verden […]

Grådighetens tidsalder. Om den forestående ødeleggelsen og undergangen til de vestlige grådighetssamfunnene

«Grådighet er både et mer komplisert, og et langt viktigere begrep for vår forståelse av hva mennesker bedriver enn det vi vanligvis tror. Begrepet har knapt noen som helst status i sosiologi og kulturforståelse i våre dager – ingen bryr seg om såpass subjektive og verdipregete ting – selv om det var litt blest om […]