Pilegrimsvandring som terapeutisk endring av livsstil. Om noen mekanismer i pilegrimsprosessen som har terapeutisk eller ‘transformativ’ innvirkning

«Jeg var kommet i den typiske situasjonen at jeg var blitt et middelaldrende menneske og følte meg mer og mer hemmet av begrensningene i den innestengte livssituasjonen jeg befant meg i. Overgangen til Brasils sydende gryte setter meg i en situasjon der jeg ikke har kontroll, der jeg hele tiden opplever et fullt spekter av følelser – skuffelse, ydmykelse, latterliggjøring, tilbakeslag;  min oppfatning er at dette er […]

Hva innebærer det ‘å bryte sammen’? Om sammenbruddserfaringer, demoralisering og selvfornedrelsens farlige fristelse. Hva gjør folk for å komme seg opp igjen?

“The nervous breakdown, the affliction that has been a staple of American life and literature for more than a century, has been wiped out by the combined forces of psychiatry, pharmacology and managed care. But people keep breaking down anyway.”  (Wall Street Journal, 1996) «Nervøst sammenbrudd har aldri vært et medisinsk begrep. Det er et […]

Om sunn og patologisk oppmerksomhetssøking

Kanskje har det noen ganger noe for seg å stille seg selv følgen de spørsmål: ‘Søker jeg noen ganger oppmerksomhet, ikke for andre formål men utelukkende for oppmerksomhetens egen skyld?’  Alle sosiale individer er naturligvis avhengige av å gi og få oppmerksomhet, av å bli lagt merke til, av å bli ‘sett’ og ‘hørt’. I virkeligheten ligger det dype og kompliserte problemstillinger bak […]