Samfunn, depresjon og kampen for ‘psykens stilling’ i moderne psykiatri: Hva er det i våre moderne vestlige velferdssamfunn som gjør folk mer og mer nedtrykt, nedstemt, uten håp for fremtiden?

«Dette er situasjon i det nye tusenåret: Nesten alle er deprimert. Det er en vitenskapelig uhyrlighet. Hvordan skjedde det?»/»That is the situation in the new millennium: Almost everybody is depressed. This is a scientific travesty. How did it happen?» (Edwin Shorter) «There is, perhaps, a key functional role for depression in human existence. When we […]