«Verden begynner i Andalusia.» Om pilegrimsvandring i grådighetens tidsalder

»Brændte vore hjerter ikke i os på vejen….» (Lukas, 24-32) “Jeg er nå interessert i hvordan subjektet konstituerer seg selv på en aktiv måte gjennom selvpraksiser; disse praksisene er ikke desto mindre ikke noe som er funnet opp av individet selv. De er modeller som det finner i sin kultur og blir foreslått, antydet, påført det av dets kultur, dets samfunn, og dets […]

Et lite stykke om vandrerens Andalusia

«I realised that my own way was in impoverishment, in lack of knowledge and in taking away, in subtracting rather than in adding.» (Samuel Beckett) “We live in the description of a place and not in the place itself.” (Wallace Stevens) Al-andaluz som er det gamle navnet på hele Spania er i våre dager navnet på den […]