«Verden begynner i Andalusia.» Om pilegrimsvandring i grådighetens tidsalder

»Brændte vore hjerter ikke i os på vejen….» (Lukas, 24-32) “Jeg er nå interessert i hvordan subjektet konstituerer seg selv på en aktiv måte gjennom selvpraksiser; disse praksisene er ikke desto mindre ikke noe som er funnet opp av individet selv. De er modeller som det finner i sin kultur og blir foreslått, antydet, påført det av dets kultur, dets samfunn, og dets […]

On some basic rules for ‘deep’ walking and discovering the magic of the open road.

1) Teach yourself to walk purely for the sake of walking itself…genuine walking that has its own intrinsical sensousness and pleasures and is done only for the sake of itself…….and not for some other instrumental, social or practical reasons…..like sport or  exercise, health, sightseeing, excursions, recreation…and so on… 2) You should learn to walk as you feel like……a […]