«Nevrodiversitet»: Hvor ulike er menneskers hjerne og hvilken rolle spiller hjerneulikheter i normalitet og patologi??

«neuro-diversity may be every bit as crucial for the human race as biodiversity is for life in general.» (Harvey Blume) «Skal de av oss som er neurologisk atypiske bli diagnostisertsom syke, med behov for behandling eller kur, eller bli aksepterte som uttrykk for andre måter å være på, slik det kreves av nevrodiversitetsbevegelsen?»/»Vi anbefaler derfor at begrepet neurodiversitet inkluderer tilstander som ASD, ADHD, OCD, språklidelser, dyspraksi, dysleksi og Tourettes syndrom.» […]

Tanker om noen upåaktete sammhenger mellom Heidegger og Schopenhauer (under arbeid)

Innledning: Jeg er ingen fagfilosof. Jeg er psykolog, og i det ligger det kanskje både en begrensende faktor såvel som en slags forutsetning for filosofisk tenkning. Jeg har som supplement til raset av empirisk psykologisk forskning interessert meg for psykologiske sider ved Schopenhauers og Heideggers filosofiske forskning. Lesning av filosofisk litteratur har forøvrig vært en berikende yndlingsbeskjeftigelse for meg gjennom hele mitt voksne liv. Det er en ambisjon å unngå at denne lesningen blir en slags underholdning; derfor skriver jeg gjerne noe små tekster om filosofiske problemer.       Underveis i min lesning de siste årene har jeg bl.a. merket meg noen særlige viktige likheter mellom sentrale ideer i tenkningen hos hos de to tyske filosofene Schopenhauer og Heidegger. Begge er […]

Angrepet på det ‘normale’ i moderne helsevesen (under skriving)

Artikkelen forsøker å belyse den moderne psykiatriserende helsetenkningens og behandlingsmodellens undergraving av menneskers rett til og evne til kroppslig, psykisk og sosial normalitet. Innledende kommentarer Hovedtesen i denne artikkelen er at det i våre moderne vestlig samfunn og særlig i det psykiske helsevesenet og behandlingsapparatet pågår et omfattende angrep på vår opplevelse og forståelse av […]

Om ‘de syv dødsyndene’: Innføring i syndelære for psykologer og andre som strever med å forbedre seg selv

«Jeg gransket etter hva synden er for noe, og jeg fant at den ikke er noen substans, men en forkjært vilje som har vendt seg bort fra den høyeste substans, fra deg, Gud, og ned til det lave, en vilje som slår vrak på det innerste i seg og brisker seg av de ytre ting.» […]

Sjel og sjelløshet. Hva er en ‘sjel’, og hva vil det si å ha en ‘sjel’? En innledning til imaginal psykologi

‘How then are Souls to be made? How then are these sparks which are God to have identity given them – so as ever to possess a bliss peculiar to each one’s individual existence? How, but by the medium of a world like this? ‘  (John Keats, letter 14th February 1819) «Den sentrale stillheten er det […]

Transpersonlig psykologi: En innføring i hva innebærer det å ha ‘åndelige erfaringer’? (under utforming)

‘Alle har et instinkt for transcendens. Folk vet intuitivt at en eller annen form for åndelig liv er nødvendig, og mange søker på egen hånd eller slutter seg til nye kirker og fellesskap. De skiller skarpt mellom den personlige åndeligheten de har funnet og de religiøse institusjonene som de har avvist’. (Thomas Moore; Sjelens religion. […]

‘Menneskelig variasjon’. Om et sentralt menneskelig dilemma og en utfordring for moderne likhetssamfunn

 «Våre hjerner klassifiserer naturlig de tingene vi ser, vi kan ikke la være å legge merke til forskjeller I kroppslige egenskaper mellom en person og en annen.” (Paul Martin Lester) «There are, in every age, new errors to be rectified and new prejudices to be opposed.» (Samuel Johnson) «Vi bør behandle enhver menneskelig galskap, svikt […]