Om å leve et ‘enkelt’ liv (2013)

Den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jung skriver om sitt ‘hellige’ sted hvor han i perioder lever uten tilgang til moderne fasiliteter som elektrisitet og innlagt vann og der han hver dag gjør alle ting selv. Han peker på hvor vanskelig det er blitt å leve et enkelt liv for moderne mennesker: » Disse enkle handlingene […]

«Verden begynner i Andalusia.» Om pilegrimsvandring i grådighetens tidsalder

»Brændte vore hjerter ikke i os på vejen….» (Lukas, 24-32) “Jeg er nå interessert i hvordan subjektet konstituerer seg selv på en aktiv måte gjennom selvpraksiser; disse praksisene er ikke desto mindre ikke noe som er funnet opp av individet selv. De er modeller som det finner i sin kultur og blir foreslått, antydet, påført det av dets kultur, dets samfunn, og dets […]

Om ‘selvlæring’ og ‘å tenke selv’

«En filosof må aldri glemme de talløse situasjoner i livet da han ikke på noen måte er annerledes enn noen andre.»  (Badiou, Alain. In Praise Of Love) “Noe i verden tvinger oss til å tenke.»  (Deleuze & Guattari , 1994, p. 139) “Vi skal aldri slutte å oppdage. Og slutten på oppdagelsen vår vil være å komme dit hvor vi begynte. Og kjenne dette stedet for første gang.”  (T.S. Eliot , “Little Gidding”) En av de viktigste lærdommene for et menneske er at på samme tid som vi er henvist til å lære av og gjennom andre, må vi ikke glemme å lære av oss selv; gjennom å tenke selv.  Dette merkelige som kan […]