‘Dyp reising’: Om en ikke-konsumerende reisemåte

‘Å være full av ting er å være tom for Gud. Å være tom for ting er å være full av Gud.»“To be full of things is to be empty of God. To be empty of things is to be full of God. “  (Meister Eckhart)   «Det tok meg mange år å finne ut at […]

“Fornuftens søvn frembringer monstre”: Om fornuft, forestillinger og internett som sosial kontekst

Den store spanske maleren Francisco de Goya (1746-1828) skapte mot slutten av 1700-tallet en berømt bildeserie med tittelen ‘Los Caprichos.’ Det kanskje best kjente av disse bildene er antagelig ‘El sueno de la razon produce monstruos’; som oversatt til norsk lyder noe sånt som ‘Fornuftens søvn frembringer monstre’. Det finnes ulike tolkninger av Goyas bilde. Den vanlige oppfatningen […]

Wittgensteiniansk tilnærming til psykologisk behandling og psykoterapi (2012)

«Wittgenstein does not offer an alternative theory but a different way of looking at therapy.» (John M. Heaton, The Talking Cure.Wittgenstein’s Therapeutic Method for Psychotherapy, 2010)   «’Å tenke-med-folk’ er den type  tenkning som kreves for håndteringen av  unike mennesker og  problemer som vi møter i  hverdagen. Det er ikke en ny og spesiell type tenkning som krever  spesiell opplæring for å læres. Vi gjør det faktisk allerede. Det er den type […]

Nietzsches psykologi (2013)

«Oppe i Alpene er jeg uovervinnelig, nemlig når jeg er alene og ikke har noen annen fiende enn meg selv.» (Nietzsche) “Jeg er ganske enkelt en Nietzscheaner.»/»I am simply a Nietzschean”. (Foucault) “A thinker is a person whose part it is to symbolize time according to his vision and understanding. He has no choice; he […]

Om Platons psykologi eller teori om sjelen (skrives 2015)

“We are fired into this world with a madness that comes from the Gods.” (Plato: Phaedrus) Den amerikanske filosofen Whitehead hevder et velkjent poeng når han skriver et sted at mye av den europeiske filosofiske tradisjonen kan betraktes som en fotnote til Platon. Det hersker liten tvil om Platons filosofi både har påvirket mange områder av filosofien såvel som tenkning i fag og kulturelle sammenhenger. Platons filosofi utgjør et omfattende ideunivers og kan betraktes fra mange synsvinkler. I […]

Om ‘gnostisisme’: Hva slags rolle kan gnostisisme og gnostiske tankefigurer spille i moderne menneskers tenkning og livsinnstilling?

«Gnostisisme er en dypt orginal tenkning, en mutant tenkning.» (Lacarriere, Jaques; ‘Gnostikerne’, 1973) «‘Fienden’ er ikke en person eller personer, eller en eller annen form for ondskap. Det er åndelig uvitenhet (agnosis) og mangel på bevissthet (agnoia).» (Peter Wilberg) «Et av de sentrale begreper i  menneskelig religiøs opplevelse er ideen om gnosis. Gnosis er gresk og betyr ‘kunnskap’, men det er kunnskap av et spesielt slag, […]