‘Nett-teatret’: Løsmunnete nettprat og resiprokale sjeledialyser mellom avdankete psykologer og sidelinjeinnlegg fra andre tilsynelatende intelligente sjeler med snikende superegoatrofi

Odd Fyhn: «For en storslagen ide’ (Idea Grandiosa)!»     «Mange snakker om sosiale medier, men ingen gjør noe med dem!» (Ludivicio Boss)     Først en liten oppklaring for folk som ikke synes om å anstrenge seg med å tenke og dermed sitter stein fast i vante tankemønstre: Samfunnet og menneskelivet er som kjent en scene, […]

Om personer som ‘selvskapende system’: Skisser av en glemt tankegang om hvorledes vi former egen personlig fungering og livrtikkelen

«Vi må fremme nye former for subjektivitet gjennom avvisning av den type individualitet som har blitt påført oss i flere århundrer.» (Foucault) «Alle har rett til å fortelle sannheten om sitt eget liv.» (Ellen Bass and Laura Davis) Sammendrag: De fleste mennesker opplever at de selv i en viss utstrekning har en bestemmende innflytelse over […]