‘Mundus imaginalis’ eller om Henry Corbins teori om den imaginale virkeligheten

«…the imaginal is everything that surpasses the order of common empirical perception and is individualized in a personal vision, undemonstrable by simple recourse to the criteria of sensory knowledge or rational understanding …It is often completely misconstrued through the habits of the rational mind, which identifies it simply with the unreal.» (Henry Corbin, 1997, p.87) […]

‘Amerikaniseringen’ av mentale lidelser. DSM-revolusjonen som ledd i den vestlige medisinsk-psykiatriske kulturens kolonisering av psykiske lidelser

«A whole mythology is deposited in our language.» ( Ludwig Wittgenstein, 1971, GB 35) «Vi kan forestille oss at kulturen rommer et ‘symptomrepertoar’ – et spekter av fysiske symptomer som er tilgjengelige for det ubevisste sinn som fysiske uttrykk for psykologisk konflikt.» (E. Shorter) «Vi burde bekymre oss over tapet av mangfoldet i verdens ulike oppfatninger av behandlinger for psykiske lidelser på samme måte som vi bekymrer oss over tapet av biologisk […]

Kategorisering og diagnosesetting som kolonisering av det kreative selvet og individualiteten

“The first and most important thing an individual can do is to become an individual again, decontrol himself, train himself as to what is going on and win back as much independent ground for himself as possible”  (William S. Burroughs)   Utforskning og understøtting av folks selvbevissthet, identitetssøking og individualitet er en kompleks oppgave. Mye av vår […]

Læringsprosesser relatert til prefrontale hjernesystemer: En utfordring for sosialiseringpraksisene i det moderne skolesystemet og sosiale og mentale hjelpeinstanser

Lunga, Einar & Fritz Johnsen “Det finnes ikke noe verre tyrann enn en hjerne»/»There’s no tyrant like a brain. ” ― Louis-Ferdinand Céline, Journey to the End of the Night Læringsprosesser og funksjonsvansker relatert til prefrontale hjernesystemer – en utfordring for skoleverket og sosiale hjelpesystemer i det moderne samfunn Skisser til et eksekutivt perspektiv på […]

Om det ‘imaginale’ eller de menneskelige forestillingsprosessene og den rollen de spiller i personlig fungering og samfunnetsmessige ordninger.

“It is only by forgetting this primitive world of metaphor that human beings can live with any repose or security: only by means of the petrification and coagulation of a mass of images which original streamed from the primal faculty of human imagination like a fiery liquid, only in the invincible faith that this sun, […]

”Normaliteten tvinges i kne, og ut av ruinene oppstår det menneskelig variasjon”

En bokanmeldelse: P. Solvang: Annerledes. Uten variasjon, ingen sivilisasjon. 202 s. Oslo: Aschehoug, 2002. Pris NOK 259 ISBN 82-03-22784-8 Per Solvang, forfatteren av boken ’Annerledes’ er forsker på helse, rehabilitering og – funksjonshemninger; mens han skrev boken amanuensis ved sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. Han er i siden 2005 professor i rehabilitering ved Avdeling for helsefag, Høgskolen i […]

Geners virkemåte, barns utvikling og voksnes innflytelse. Atferdsgenetikk, selvskaping og muligheter og grenser for voksnes innflytelse på barn

Gener, barn og foreldre.  Om atferdsgenetikk og psykologisk genetikk, og muligheter og grenser for voksnes innflytelse på barn ”Identiske tvillinger som blir oppdratt adskilt fra hverandre er allikevel bemerkelsesverdig like, som om de hadde blitt oppdratt sammen; og genetisk ubeslektete personer som blir oppdratt sammen er allikevel bemerkelsesverdig ulike, som om de var oppdratt adskilt […]