«Verden begynner i Andalusia.» Om pilegrimsvandring i grådighetens tidsalder

»Brændte vore hjerter ikke i os på vejen….» (Lukas, 24-32) “Jeg er nå interessert i hvordan subjektet konstituerer seg selv på en aktiv måte gjennom selvpraksiser; disse praksisene er ikke desto mindre ikke noe som er funnet opp av individet selv. De er modeller som det finner i sin kultur og blir foreslått, antydet, påført det av dets kultur, dets samfunn, og dets […]

Vandrende glede. Meister Eckhart som veileder i en dypere åndelighet for vandrere

«Øyet som jeg ser Gud med, er det samme øyet som Gud ser meg med.» Innledning: De fleste av oss har en eller annen gang opplevelsen av ‘ikke å være av denne verden’. En følelse av en del av en selv befinner seg på utsiden av tilværelsen, at en er på gjennomreise og egentlig ikke høre […]