Å bli syk med kreft gjør oss til pilegrimer. Kreftsykdom som pilegrimsferd eller om å finne tilbake til den indre veien gjennom livet (2013)

«Det første skrittet for enhver pilegrim lander ikke på veien, men et sted i fantasien.» (Gregoria Frank: ‘Øynenes hukommelse’, 2000) Sammendrag: Å bli rammet av kreft og deretter leve som kreftsyk tar ofte lang tid; det er sjelden noe som går over etter kort tid. Det hevdes fra kompetent (som det finnes så mye av i våre […]

Fra psykiatrisk behandling til ‘selvomsorg’: Michel Foucaults filosofi som kritikk av den tekniske oppfatningen av behandling ved psykiske lidelser

«Det å leve (er) i seg selv en terapi som gir mening.» (David Winnicott) «Det er egentlig merkelig at jeg ikke har forstått såpass tidligere, etter snart 40 år som psykolog; hva som kreves egentlig for at  psykologisk kunnskap og psykologiske metoder skal kunne brukes av folk som har behov for hjelp til å løse sine […]

Om sannferdighet, ‘parrhesia’ eller fryktesløs og frimodig tale

«Der hvor et samfunn har satt i verk organisert lyving i prinsippet, og ikke bare med hensyn til spesielle forhold, kan sannferdighet som sådan, uten støtte fra forvrengende makt eller opinions-krefter, bli en politisk faktor av første rang. Der hvor alle lyver om alt som er av viktighet har den som snakker sant, enten han […]

‘Jeg anklager’ ! Om ‘kommunal tiltaksdumping’ og er ledelsen og de ansvarlige for sosiale og psykiske helsetjenester i Årdal kommune i Sogn og Fjordane egentlig forbrytere? (under skriving fra 19. mars 2013)

“Serum, serum, serum, serum, stoffet som stadig forsvant. Folk blir så rare i trynet sitt, når de må snakke sant. Serum Serum sannhetsserum finner sin egen veg. Hvem hadde det sist og hvor er det nå? Se etter hjemme hos deg”   (Pelle Parafins Bøljeband i TV-serien «Serum serum». Medlemmene Frida Frosk, Sandra Salamander og […]

Forsøk på en liten veileder (bruksanvisning) for postmoderne menn (særlig rettet mot menn som kommer i den ulykkelige situasjonen at de befinner seg i forhold til kvinner som overgår dem på alle tenkelige måter). (2013-2014)

“Og en mann uten potens, uten ereksjon, mister sin status som alfahann. Impotens er kulturens og mannens tragedie.” (Pushwagner, forord til ‘Nattens ømhet’ av F. Scott Fitzgerald) «The Man In Me»  av Bob Dylan:    «The man in me will do nearly any task As for compensation, there’s a little he will ask Take a woman like […]

«Hvordan være syk?» Om førstepersonsperspektivet på å bli rammet av og skulle leve med alvorlig eller kronisk sykdom (2013)

«Enhver som fødes, er borger av to riker, de friskes og de sykes.» (Susan Sontag: ‘Sykdom som metafor’.) “If l were now to explain that,(….) I have cancer,(-) …..For you, «cancer» means, on the one hand, a lump, a species of discrete matter with multiplying properties, on the other hand, a judgement, a species of ineluctable […]

RAPPORT OM PSYKOSTIMULANT MEDISINERING AV BARN MED AT­FERDS­MESSIGE FORSTYRRELSER OG LÆREVANS­KER. En oversikt anno tidlig 1990-tall

Fremveksten av det som for noen få tiår tilbake ble omtalt som ‘MBD’- problematikken og som senere i kjølvannet av DSM-revolusjonen ble til ADHD-problematikken er uløselig knyttet til utfordringene forbundet med bruk av såkalt psyko­stimulant medikasjon. Det er faktisk godt mulig av mye av begrepsapparatet vi idag tar for gitt når det gjelder slike tilstander og forstyrrelser […]

Litt om ‘krigen mot kreft’

For mer enn 40 år siden, i 1971, erklærte den senere så beryktede amerikanske presidenten Richard Nixon og hans administrasjon ‘krig mot kreften’. I februar 2011 kunngjorde president Barack Obama  karakteristisk nok et mildere initiativ der innsatsen handler om å søke ‘kur for kreft i vår tid.’ Stortromma er sjelden langt unna når store staters ledere annonserer sine ambisjoner. Kreftkrigen på 70-tallet omtales i etterhånd som en prematur krig. Det […]