Om alkymi eller den personlige transformasjonens kunst. Hvorfor kan psykologer og terapeuter lære noe av gammel overtro?

«I sin søken etter gull oppdaget alkymistene  mange andre ting av større verdi.» (Arthur Schopenhauer) «Gjenoppdagelsen av alkymiens prinsipper kom til å bli en viktig del av mitt arbeid som pioner innen psykologien.» (Carl Jung) «Fakta i seg selv er som å sitte på toppen av en gullgruve og skrape rundt i støvet omkring våre føtter med en liten pinne. Alle våre fakta, som alle våre resonnementer, er bare en fasade. Denne boken er om det de dekkeer over, om virkeligheten som ligger bak dem.» (Peter Kingsley, […]

Notat om narsissistisk personlighetsforstyrrelse i kjølvannet av ABB’s ugjerninger: storhetsfølelse og grandiositet, spesiell misjon, overvurdering av seg selv – hvor kommer slike ting fra? (under skriving)

«det er, og vil alltid være, et mysterium når det gjelder psykiske helseproblemer som gjør dem forskjellig fra enhver sykdom i kroppen. Hver mentalt syk pasient er en individuell gåte, og vi bør alltid tenke på han eller henne som sådan. Det er noe mer urovekkende og gåtefullt i oppløsningen av personligheten enn i noen […]

Om det moderne livets ‘åndelig dovenskap’. ‘Acedia’, et moralsk-åndelig grunnbegrep i den gamle monastiske ‘ørkefedrepsykologien’

«Kjennetegnet av en viss enkelhet og endog naivitet, var munkene likevel i stand til å komme med subtile betraktninger når det gjelder de komplekse krefter i den menneskelige sjel.» (Douglas Burton-Christie, Scripture and the Quest for Holiness in Early Christian Monasticism. New York: Oxford University Press, 1993, s.3) «I et tidsrom av ni år, fra mitt nittende […]