«Wittgenstein-pilegrim’. Pilegrimsvandring langs Lustrafjorden (‘Den romantiske vegen) til filosofen Ludwig Wittgensteins hytte ved Eidsvatnet i Skjolden

Ludwig Wittgenstein og Skjolden: Et orienteringspunkt for moderne mennesker Ideen ligger utvilsomt i tiden; vi trenger å støtte oss til andre menneskers dype tenkning for å orientere oss i vår moderne forvirring. Folk fra flere land som søker etter det personlig verdifulle og ønsker å rette oppmerksomheten mot ting i denne verden som kan ha dyp og varig […]

”I hodet forestiller jeg meg en hage”. Om den menneskelige siden ved hager og hagehold

«Et noe forslitt ordtak lyder; ‘Si meg hvem du omgåes så skal jeg si deg hvem du er.’ Vi kunne kanskje med like god mening si; ‘Si meg hvor eller hvilke steder du oppholder deg, så skal jeg si deg hvem du er’. For er det ikke slik at de stedene vi oppholder oss på, preger og […]

Menneskesinnet er videre og større enn hjernen: Om det ‘utvidete sinnet’ og prinsippet om ‘ekstracortical’ lokalisering av høyere mental fungering

«The Brain — is wider than the Sky For — put them side by side  The one the other will contain With ease — and You — beside» (Emily Dickinson) «Hvor stopper sinnet og begynner resten av verden?…. (-)…….når hudens og hodets hegemoni blir overvunnet, vil vi være i stand til å betrakte oss selv på en sannere […]

Dante som psykolog eller hva møter man på den mørke veien til Paradiset

Med utgangspunkt i en presentasjon av Jennifer Doane Uptons bok: ’Dark way to Paradise. Dante’s Inferno in light of the Spiritual path.’   “To pass beyond the human state is not to be described in words”     Hvordan kan helvete være veien til himmelen? Dantes ’Inferno’ beskriver en vandring gjennom en mørkets underverden, men samtidig […]

Liten ABC for døende. Innføring i den krevende kunsten å dø (ars moriendi)

«Døden er et problem for de levende. Døde mennesker har ingen problemer.” (Norbert Elias) «Døden er vår venn nettopp fordi den bringer oss inn i en absolutt og lidenskapelig tilstedeværelse med alt som er her, som er naturlig, som er kjærlighet.» (Rainer Maria Rilke)  ‘Existenz weiß keinen Tod/‘Existenz knows no death’ (Karl Jaspers, Philosophie, vol. […]

Personlighet og ondskap. Finnes det en ’satanisk-demonisk personlighet’ eller ’sataniske-demoniske’ personlighetstrekk’ ?

«Since it is difficult, or rather impossible, to represent a man’s life as entirely spotless and free from blame, we should use the best chapters in it to build up the most complete picture and regard this as the true likeness. Any errors or crimes, on the other hand, which may tarnish a man’s career […]

Om å gjøre seg kjent med og ta i bruk sin ‘indre’ pilegrim. Tanker om pilegrimsfigurens rolle i menneskelivet etter noen år som praktiserende pilegrim

«Å velge å bli pilegrim, og valget om å legge ut på en pilegrimsferd begynner med et avgjørende steg; at man selv søker dette med å ‘bli’ en pilegrim. Mange hopper glatt over dette viktige steget; de legger avgårde som om det er en selvfølge hvem det er som vandrer og hvor en er forankret. Her er det altfor lett […]

Hva lider terapeutene av eller hva skjuler seg bak behandlernes masker? Et lite bidrag til opplysning av sjelenødens merkelige marked

«Men det lar sig ikke nekte at der innen almenheten er en viss frykt for psykiatrikere og for innleggelse og andre ting som vi jo hyppig har hatt befatning med i Stortinget, og det vilde muligens berolige almenheten noget, om man i en eller annen form fikk en øket garanti for de lægers kvalifikasjoner som […]