Om filosofi og terapi: Hva slags nytte kan psykologer og psykiatere ha av å sette seg inn i Martin Heideggers tenkning? (2013-2014)

«……hvordan filosofien berører oss nettopp på de punktene i våre liv da vi står overfor de mest krevende personlige vanskelighetene og da vi har mest behov for hjelp.» (Fra ‘Human Experience Philosophy, Neurosis, and the Elements of Everyday Life; av JOHN RUSSON, 2003) Det hevdes at den kontroversiell og vanskelig tilgjengelige tyske filosofen Martin Heidegger er vår tids ‘dypeste’ tenker. Det som ikke er mulig å bestride er at mange av de viktigste navnene i moderne filosofi, antropologi og kulturforskning har vært sterkt påvirket av Heideggers filosofi.  Litteratur: Boss, Medard 1999 Grundriss der Medizin und der Psychologie. Ansätze zu einer phänomenologischen Physiologie, […]

Om bygder der stadig færre bor. Beretninger om mennesker, hendelser og tomme hus i Utvik i Nordfjord

 «Fremmed på dette stedet som på alle andre, styrt av tilfeldigheter i livet såvel som i sjelen.» (Fernando Pessoa) «Filosofi er i virkeligheten hjemlengsel. Et ønske om å være hjemme overalt. Hvor er det egentlig vi går hen? Alltid hjem.» (Novalis) «Formelen om å tenke globalt og leve lokalt høres ikke så verst ut. Nesten besnærende […]

Om kjærlighet i den sykelige selvopptatthetens tid. Hvileløse blindvandringer i kjærlighetens landskaper

«Kjærlighet utrykkes gjennom hvisking.» (Edmond Jabès) ‘Kjærlighet’ – i en eller annen sær personlig utgave – defomert eller ikke, spiller selvfølgelig en viktig rolle i alle menneskers liv. Den er kanskje ikke synlig tilstede, tar ordet eller kommer i forgrunnen. Det kan den heller ikke, dersom det hender da er det egentlig andre ting som har overtatt. Kjærligheten er et av disse merkelige […]