Skrivingens magi. Om de hemmelige sammenhengene mellom liv og skriving

”Å skrive er i seg selv krevende nok, men å skrive om det å skrive er enda verre.”(Margareth Attwood, 2002) «Den som skriv, i den augneblinken han skriv, slik hans rytmiske eigenart og sjelslege lengsler står fram forvandla til den aktuelle romanskriftas materialitet» (Jon Fosse) ”Out of the words of his language, a writer forges […]

Metanoia eller omvendelse

“Metanoia, omvendelsen og forvandlingen i hjertet som ligger ved  roten av den kristne erfaringen består i å innse at vi ikke er herre over oss selv. (-) Bare når vi fullt ut greier å godta vår grunnleggende mangel på evne til selv å løfte oss opp ved hjelp av egne krefter kan foreningen av motsetninger […]

‘Den dårlige Darwinismen’: Om feilaktig bruk av evolusjonsbiologisk tankegang i psykologi og psykiatri

«I sluttet Marsch tilbage til Bavianen – det var Fremgangen, det var det Nye, det var Darwinismen.» (Johannes V. Jensen) Bakgrunn: Den Nobelprisvinnende danske forfatteren Johannes V. Jensen skrev i 1925 boken ‘Evolution og moral‘. Innledningskapitlet i boken heter ‘Den dårlige Darwinismen‘. Jensen ble oppfattet som en av Danmarks fremste Darwinister; ideen om evolusjon preget hele […]

Om lengsel. Hvor kommer lengselen fra og hva gjør den med oss? Løse betraktninger om en undervurdert stemning

«Er det en uoppfylt lengsel som driver et menneske til galskap?» (Ludwig Wittgenstein) «I believe that we are arks of the covenant and our true nature is not rage or deceit or terror or logic or craft or even sorrow. It is longing.» (Cormac McCarthy, Whales and Men) «The books or the music in which we […]

”Er vi mennesker, eller er vi ….?” Noen forsinkete refleksjoner omkring det å være ’menneske’ i vår tid

”Det som vi noen ganger henviser til, på en villedende måte, som vår ’menneskelige natur’ er rett og slett en tilstand der vi blir dratt etter nesen i hundrevis av forskjellige retninger og  ender opp med at vi går i retning av ingen steder veldig fort.” (Peter Kingsley) «Man  is  an invention  whose recent  date,  and whose  nearing end  perhaps,  are  easily  shown  by  the   archeology  of  our thought.» […]

Apofatisk kommunikasjon eller om at det man ikke vet hvordan man taler om, bør man tie

Å si det uutsigelige, å mangle ord for ting Schopenhauer, Heidegger, Wittgenstein: filosofisk tenkning som handler om det man ikke kan snakke om og som er uutsigelig i rasjonelt, logisk eller empirisk språk Poesi, religiøst språk, estetikk, kunst Indirekte og nonverbal kommunikasjon: Diogenes, Kierkegaard, performance art Mystisk språk Negativ teologi Meister Eckhart, Jacob Boehme

Om å lytte. Kan vi lære oss å lytte og til å bruke lytting bedre i hverdagslig omgang med oss selv og andre?

«Gjennom hele Vestens historie har tale vært betraktet som en gave fra gudene, det som særpreger menneskene, og derfor det autoriserte mediet for kultur og makt. Det er derfor ikke rart at de positive egenskapene til stillhet og lytting bare har vært kort omtalt eller subtilt underforstått, om ikke fullstendig ignorert.»(Cheryl Glenn og Krista Ratcliffe, […]

Tourette syndrom. Et utforskende essay om andre og mindre kjente sider ved den menneskelige tilværelse. Oliver Sacks dobbelte biologi-biografi perspektiv på nervesystem og menneskelig eksistens

«Defekter, lidelser, sykdommer kan spille en paradoksal rolle ved å bringe frem latente krefter, forløp, videreutviklinger, former for liv som som vi aldri hadde fått se eller kunne forestille oss, i deres fravær. Det er det som er sykdommens paradoks, dens kreative potensiale……» (Oliver Sacks)     Nervesystem og eksistens Det kliniske og medisinske blikket i alle dets varianter er et ‘objektiverende’ blikk; det […]

Kreftrelatert fatigue (CRF)

«Kreftbehandling er stedet hvor vi tar mest risiko i medisinen fordi, for å si det rett ut, det er lite håp om overlevelse i mange tilfeller, og kuren er like langt unna i dag som den noengang har vært.» (David B. Agus; The End of Illness) Kreftsykdom er en kompleks sykdomstilstand som har mange sider […]