Om prostatakreft eller en liten innføring i mannlighetenes medisinske skyggeside

“Hvorfor dette oppstyret rundt prostatakjertelen? Det er som med Bulgaria. Ingen er helt sikker på nøyaktig hvor det er hen eller hva som foregår der.” (Hal Ackerman) «De fleste menn snakker ikke seg imellom om helsespørsmål, spesielt når det gjelder prostatakreft.» (Burnett og Morris, 2010) Fra mannlighet til sykdom Som tradisjonelle kvinner og menn og andre mer […]

Om begrensninger i et ‘naturalistisk’ perspektiv på mennesker

I boken “The Problem Of The Soul: Two Visions Of Mind And How To Reconcile Them” skriver filosofen Owen J. Flanagan at.  «Vitenskapen har i det siste gått i gang med å forsøke å forstå menneskets natur med utgangspunkt i fullstendig naturalistiske termer. (-) I løpet av de siste 150 årene, har muligheten for at personer kan bli fullstendig forstått på en vitenskapelig måte – og dette som følge av det faktum at vi er fullstendig naturlige vesener, fullt ut fysiske, og uten påvirkning fra noen ikkefysiske deler – blitt […]

Om filosofi som ‘en måte å leve på’: Kan en ‘filosofisk levemåte’ gjøre oss bedre istand til å håndtere egne og andres ‘psykiske plager’ og andre livsproblemer?

«Når vil du begynne å leve dydig, spurte Platon en gammel mann som fortalte ham at han var til stede på en serie av foredrag om dyd. Man kan ikke bare spekulere for alltid; dag må en også tenke på praksis. Men i dag mener vi at de som lever som de lærer er drømmere.» […]

Om psykologisk aporia eller ‘opplevelse av det umulige’ (Derrida). Avventing og ikke-handling som bidrag til psykologisk vekst og behandling (under skriving)

Kan nedbrytende motgang og nederlag, sykdom, smerte, lidelse og plager og andre mørke hendelser spille en positiv rolle i våre liv? Er disse vonde tingene noe som alltid må bekjempes eller overvinnes, noe vi skal flykte fra og forsøke å unngå? Finnes det andre måter å forholde seg på til livets mørkere sider som kan være mer […]

Prostatakreftsyke menn som ‘iatrogene evnukker’. Om underkommuniserte sider ved ‘hormonterapi’, androgen deprivasjon og kjemisk kastrering

«Jeg lever, jeg spiser, drikker og filosoferer.» (‘Den peripatetiske filosofen’, av Marcus Andrew Hislop Clarke 1869) Bakgrunn for artikkelen For meg som kreftpasient inngår denne såkalte ‘evnukk-artikkelen‘ i min ‘uformelle serie’ med pasientstyrt ‘førsteperson’ undersøkelse og vurdering av ulike sider ved egen sykdom og behandling. I et stadig mer teknisk-medisinsk preget helsestell blir det stadig […]

Om den indre samtalen. Tanker om hvordan man kan bruke den for å pleie og ivareta seg selv

«Sinnet er sitt eget slags sted, og Kan i seg selv lage en Himmel ut av helvete, Et helvete ut av himmel.»/»The mind is its own place, and in itself  Can make a heaven of hell, A hell of heaven.» (John Milton, PARADISE LOST) «Marcus Aurelius skrev fra dag til dag uten å prøve å komponere […]