Om fremveksten av urolige og hyperaktive barn som fagfelt og samfunnsmessig utfordring: Fra ‘MBD’ til ‘ADHD’

Urolige, rastløse og krevende barn og unge i alle slags utgaver og formater er i alle kulturer og sosiale sammenhenger antagelig en utfordring for voksne mennesker og for samfunnet. Det gjelder enten det er snakk om foreldre, lærere eller andre voksne personer med forskjellige oppgaver og roller overfor den oppvoksende generasjonen. Det er naturligvis i utgangspunktet en  assymmetri mellom et samfunns krav […]

Om Paul Virilio og ‘dromologien’ (2014)

«Tempoet er et problem. Våre liv er for hastige, vi er gjenstand for det aksellererende kravet om å innovere mer, arbeide mer, fornøye oss mer, produsere mer, og forbruke mer.»  (Benjamin Noys; ‘Ondartede hastigheter’, 2014) Menneskelig bevegelse og fart som historisk og samfunnsmessig fenomen «Jeg står ganske alene i å insistere på at hastigheten er helt klart den avgjørende […]