Pilegrimsvandring som terapeutisk endring av livsstil. Om noen mekanismer i pilegrimsprosessen som har terapeutisk eller ‘transformativ’ innvirkning

«Jeg var kommet i den typiske situasjonen at jeg var blitt et middelaldrende menneske og følte meg mer og mer hemmet av begrensningene i den innestengte livssituasjonen jeg befant meg i. Overgangen til Brasils sydende gryte setter meg i en situasjon der jeg ikke har kontroll, der jeg hele tiden opplever et fullt spekter av følelser – skuffelse, ydmykelse, latterliggjøring, tilbakeslag;  min oppfatning er at dette er […]

«Nevrodiversitet»: Hvor ulike er menneskers hjerne og hvilken rolle spiller hjerneulikheter i normalitet og patologi??

«neuro-diversity may be every bit as crucial for the human race as biodiversity is for life in general.» (Harvey Blume) «Skal de av oss som er neurologisk atypiske bli diagnostisertsom syke, med behov for behandling eller kur, eller bli aksepterte som uttrykk for andre måter å være på, slik det kreves av nevrodiversitetsbevegelsen?»/»Vi anbefaler derfor at begrepet neurodiversitet inkluderer tilstander som ASD, ADHD, OCD, språklidelser, dyspraksi, dysleksi og Tourettes syndrom.» […]

Læringsprosesser relatert til prefrontale hjernesystemer: En utfordring for sosialiseringpraksisene i det moderne skolesystemet og sosiale og mentale hjelpeinstanser

Lunga, Einar & Fritz Johnsen “Det finnes ikke noe verre tyrann enn en hjerne»/»There’s no tyrant like a brain. ” ― Louis-Ferdinand Céline, Journey to the End of the Night Læringsprosesser og funksjonsvansker relatert til prefrontale hjernesystemer – en utfordring for skoleverket og sosiale hjelpesystemer i det moderne samfunn Skisser til et eksekutivt perspektiv på […]

Fra nevropsykologiens historie: Donald Hebb

Nevrofagenes fremmarsj: Den ukjente historien, de ukjente heltene Nevrofagenes ubestridelige suksess og fremmarsj i den moderne forståelsen av menneskelige fenomener gjør at disse fagenes historie blir interessant. For den vitenskapsorienterte bevisstheten i våre dager virker det vanskelig å stå i mot overbevisningskraften i nevrofaglige forståelsesmåter. Kritikerne snakker om ‘nevromytologi’ og ‘nevromani’ og forsøker å argumentere […]