Fra normalitet til ‘normopati»: En alvorlig forstyrrelse hos tilsynelatende velfungerende mennesker?’

“Vår form for sivilisasjon er ikke gammel, og enda gammel nok til at vi må verge oss mot resultatene av den. (-) Ett av resultatene er ødeleggelsen av vår egen menneskelige natur, den er (-) full av allfarveier, så full at mange har vanskelig for å bryte ut av dem; de virker som indre baner, […]

Psykologisk og personlig kreativitet: Hva er det, og hvorfor er det så viktig for oss? (planlegges)

«Hvor lenge skal vi gå på jakt etter sannheten overalt utenfor oss selv? Hvor mange bøker må vi lese, hvor mange folk vi må spørre?» (Peter Kingsley) «Akk, når man betrakter menneskenes liv, må man ofte si med sorg: De vet ikke selv hvilke krefter de har, de forhindrer seg selv i å få det å vite, fordi de med de fleste krefter arbeider seg selv imot.» (Søren Kierkegaard) Den […]