Om «reiseterapi»: Hvilke positive personlige virkninger kan det å reise ha for folk?

Mennesket omtales noen ganger som et reisende vesen, en ‘homo viator’. Som art har vi underlagt oss hele kloden, nesten ingen steder er for avsidesliggende til at vi lar være å oppsøke dem – hva slags uro er det som gjør oss så rastløse, får oss til å ville bryte opp, legge av sted, søke nye […]