Må ADHD betraktes som en svikttilstand/psykiatrisk forstyrrelse ?

Innføring i Tom Hartmanns variasjons-modell av ADHD Innledning: En rekke forskere og spesialister på ADHD har gjennom årene laget såkalte forskjells- og variasjonsmodeller av ADHD. Der er naturlig å stusse over at mellom 3 og 6 % av barna betraktes som lidende av en psykiatrisk utviklingsforstyrrelse; man tenker seg at det må være andre forhold som fremkaller […]

Læringsprosesser relatert til prefrontale hjernesystemer: En utfordring for sosialiseringpraksisene i det moderne skolesystemet og sosiale og mentale hjelpeinstanser

Lunga, Einar & Fritz Johnsen “Det finnes ikke noe verre tyrann enn en hjerne»/»There’s no tyrant like a brain. ” ― Louis-Ferdinand Céline, Journey to the End of the Night Læringsprosesser og funksjonsvansker relatert til prefrontale hjernesystemer – en utfordring for skoleverket og sosiale hjelpesystemer i det moderne samfunn Skisser til et eksekutivt perspektiv på […]