”I hodet forestiller jeg meg en hage”. Om den menneskelige siden ved hager og hagehold

«Et noe forslitt ordtak lyder; ‘Si meg hvem du omgåes så skal jeg si deg hvem du er.’ Vi kunne kanskje med like god mening si; ‘Si meg hvor eller hvilke steder du oppholder deg, så skal jeg si deg hvem du er’. For er det ikke slik at de stedene vi oppholder oss på, preger og […]

Læringsprosesser relatert til prefrontale hjernesystemer: En utfordring for sosialiseringpraksisene i det moderne skolesystemet og sosiale og mentale hjelpeinstanser

Lunga, Einar & Fritz Johnsen “Det finnes ikke noe verre tyrann enn en hjerne»/»There’s no tyrant like a brain. ” ― Louis-Ferdinand Céline, Journey to the End of the Night Læringsprosesser og funksjonsvansker relatert til prefrontale hjernesystemer – en utfordring for skoleverket og sosiale hjelpesystemer i det moderne samfunn Skisser til et eksekutivt perspektiv på […]