Kategorisering og diagnosesetting som kolonisering av det kreative selvet og individualiteten

“The first and most important thing an individual can do is to become an individual again, decontrol himself, train himself as to what is going on and win back as much independent ground for himself as possible”  (William S. Burroughs)   Utforskning og understøtting av folks selvbevissthet, identitetssøking og individualitet er en kompleks oppgave. Mye av vår […]