Vandrende glede. Meister Eckhart som veileder i en dypere åndelighet for vandrere

«Øyet som jeg ser Gud med, er det samme øyet som Gud ser meg med.» Innledning: De fleste av oss har en eller annen gang opplevelsen av ‘ikke å være av denne verden’. En følelse av en del av en selv befinner seg på utsiden av tilværelsen, at en er på gjennomreise og egentlig ikke høre […]

‘Mundus imaginalis’ eller om Henry Corbins teori om den imaginale virkeligheten

«…the imaginal is everything that surpasses the order of common empirical perception and is individualized in a personal vision, undemonstrable by simple recourse to the criteria of sensory knowledge or rational understanding …It is often completely misconstrued through the habits of the rational mind, which identifies it simply with the unreal.» (Henry Corbin, 1997, p.87) […]