Om antropoteknikk og det øvende menneske: En presentasjon og et kritisk blikk på Peter Sloterdijks askeseantropologi

«Det var møtet med ‘Tingenes orden’ av Foucault, som kastet meg inn i et refleksivt rom som var mye videre enn min opprinnelige filosofiske utdannelse…(-) Jeg ble umiddelbart slått av atmosfæren med klarhet og grundighet som preget Foucaults arbeid, og allikevel følte jeg en ubeskrivelig smerte når jeg leste Foucault. Nå vet jeg at forvirringen var en refleks, eller bedre […]

Menneskelig rasjonalitet, følelser og hjernefungering

En presentasjon av nyere hjerneforskning som grunnlag for sosial vurderings- og beslutningsevne hos mennesker Det har vært vanlig å gjøre et skarpt skille mellom mellom følelser og fornuft, mellom atferd påvirket av følelser og rasjonell atferd. Kanskje er det riktig å si at vektingen av og balansen mellom følelser og fornuft er et evig menneskelig […]