Å bli syk med kreft gjør oss til pilegrimer. Kreftsykdom som pilegrimsferd eller om å finne tilbake til den indre veien gjennom livet (2013)

«Det første skrittet for enhver pilegrim lander ikke på veien, men et sted i fantasien.» (Gregoria Frank: ‘Øynenes hukommelse’, 2000) Sammendrag: Å bli rammet av kreft og deretter leve som kreftsyk tar ofte lang tid; det er sjelden noe som går over etter kort tid. Det hevdes fra kompetent (som det finnes så mye av i våre […]

Om ‘omsorg for selvet’ og ‘selvets teknologier’. Forklaring av noen psykologi-kritiske grunnbegreper i Michel Foucaults antropologi

“Fra ideen om at selvet ikke er gitt for oss….så er det bare en praktisk konsekvens: vi må skape oss selv som et kunstverk.»/»From the idea that the self is not given to us… there is only one practical consequence: we have to create ourselves as a work of art.” (Michel Foucault) «Selvsagt er individet […]

Personlighet og ondskap. Finnes det en ’satanisk-demonisk personlighet’ eller ’sataniske-demoniske’ personlighetstrekk’ ?

«Since it is difficult, or rather impossible, to represent a man’s life as entirely spotless and free from blame, we should use the best chapters in it to build up the most complete picture and regard this as the true likeness. Any errors or crimes, on the other hand, which may tarnish a man’s career […]

Psykologisk og personlig kreativitet: Hva er det, og hvorfor er det så viktig for oss? (planlegges)

«Hvor lenge skal vi gå på jakt etter sannheten overalt utenfor oss selv? Hvor mange bøker må vi lese, hvor mange folk vi må spørre?» (Peter Kingsley) «Akk, når man betrakter menneskenes liv, må man ofte si med sorg: De vet ikke selv hvilke krefter de har, de forhindrer seg selv i å få det å vite, fordi de med de fleste krefter arbeider seg selv imot.» (Søren Kierkegaard) Den […]

Geners virkemåte, barns utvikling og voksnes innflytelse. Atferdsgenetikk, selvskaping og muligheter og grenser for voksnes innflytelse på barn

Gener, barn og foreldre.  Om atferdsgenetikk og psykologisk genetikk, og muligheter og grenser for voksnes innflytelse på barn ”Identiske tvillinger som blir oppdratt adskilt fra hverandre er allikevel bemerkelsesverdig like, som om de hadde blitt oppdratt sammen; og genetisk ubeslektete personer som blir oppdratt sammen er allikevel bemerkelsesverdig ulike, som om de var oppdratt adskilt […]