Om alkymi eller den personlige transformasjonens kunst. Hvorfor kan psykologer og terapeuter lære noe av gammel overtro?

«I sin søken etter gull oppdaget alkymistene  mange andre ting av større verdi.» (Arthur Schopenhauer) «Gjenoppdagelsen av alkymiens prinsipper kom til å bli en viktig del av mitt arbeid som pioner innen psykologien.» (Carl Jung) «Fakta i seg selv er som å sitte på toppen av en gullgruve og skrape rundt i støvet omkring våre føtter med en liten pinne. Alle våre fakta, som alle våre resonnementer, er bare en fasade. Denne boken er om det de dekkeer over, om virkeligheten som ligger bak dem.» (Peter Kingsley, […]

Om det ‘imaginale’ eller de menneskelige forestillingsprosessene og den rollen de spiller i personlig fungering og samfunnetsmessige ordninger.

“It is only by forgetting this primitive world of metaphor that human beings can live with any repose or security: only by means of the petrification and coagulation of a mass of images which original streamed from the primal faculty of human imagination like a fiery liquid, only in the invincible faith that this sun, […]