Sol niger eller den ‘sorte solen’. Om kreftsykdom som en annen slags pilegrimsferd

«For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of Is come unto me. I was not in safety, neither had I rest, neither was I quiet; yet trouble came.» (Jobs bok) Om  å være her-og-nu, oppdage ‘Sol Niger’, årets kull med skjæreunger, fremskreden kreft, forestående død […]

‘In the darkness of this time’ (L. Wittgenstein). Noen strøtanker om hva slags tid og tider vi lever i

“To Posterity” –  «Truly, I live in dark times! An artless word is foolish. A smooth forehead Points to insensitivity. He who laughs Has not yet received The terrible news.What times are these, in which A conversation about trees is almost a crime For in doing so we maintain our silence about so much wrongdoing! And he […]

Å bli syk med kreft gjør oss til pilegrimer. Kreftsykdom som pilegrimsferd eller om å finne tilbake til den indre veien gjennom livet (2013)

«Det første skrittet for enhver pilegrim lander ikke på veien, men et sted i fantasien.» (Gregoria Frank: ‘Øynenes hukommelse’, 2000) Sammendrag: Å bli rammet av kreft og deretter leve som kreftsyk tar ofte lang tid; det er sjelden noe som går over etter kort tid. Det hevdes fra kompetent (som det finnes så mye av i våre […]

Om å leve et ‘enkelt’ liv (2013)

Den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jung skriver om sitt ‘hellige’ sted hvor han i perioder lever uten tilgang til moderne fasiliteter som elektrisitet og innlagt vann og der han hver dag gjør alle ting selv. Han peker på hvor vanskelig det er blitt å leve et enkelt liv for moderne mennesker: » Disse enkle handlingene […]

Om ‘gnostisisme’: Hva slags rolle kan gnostisisme og gnostiske tankefigurer spille i moderne menneskers tenkning og livsinnstilling?

«Gnostisisme er en dypt orginal tenkning, en mutant tenkning.» (Lacarriere, Jaques; ‘Gnostikerne’, 1973) «‘Fienden’ er ikke en person eller personer, eller en eller annen form for ondskap. Det er åndelig uvitenhet (agnosis) og mangel på bevissthet (agnoia).» (Peter Wilberg) «Et av de sentrale begreper i  menneskelig religiøs opplevelse er ideen om gnosis. Gnosis er gresk og betyr ‘kunnskap’, men det er kunnskap av et spesielt slag, […]

Om psykologisk aporia eller ‘opplevelse av det umulige’ (Derrida). Avventing og ikke-handling som bidrag til psykologisk vekst og behandling (under skriving)

Kan nedbrytende motgang og nederlag, sykdom, smerte, lidelse og plager og andre mørke hendelser spille en positiv rolle i våre liv? Er disse vonde tingene noe som alltid må bekjempes eller overvinnes, noe vi skal flykte fra og forsøke å unngå? Finnes det andre måter å forholde seg på til livets mørkere sider som kan være mer […]

Om noen kjennetegn ved ‘god psykologisk behandling’ og skisse av en mer terapeutisk måte å leve på

“Alle samfunn, historiske eller nåtidige, har et kulturell innvevd sett av helbredende praksiser. Disse praksisene er så inngrodd i folks tenkning at man ikke stiller spørsmål om dem. (-) det er rett og slett så enkelt at vi problematiserer ikke de fremherskende helbredelsesmodellene i kulturen vår.” «Den samfunnsorienterte kritikken av modernitet hevder at psykologien uttrykker […]

Om alkymi eller den personlige transformasjonens kunst. Hvorfor kan psykologer og terapeuter lære noe av gammel overtro?

«I sin søken etter gull oppdaget alkymistene  mange andre ting av større verdi.» (Arthur Schopenhauer) «Gjenoppdagelsen av alkymiens prinsipper kom til å bli en viktig del av mitt arbeid som pioner innen psykologien.» (Carl Jung) «Fakta i seg selv er som å sitte på toppen av en gullgruve og skrape rundt i støvet omkring våre føtter med en liten pinne. Alle våre fakta, som alle våre resonnementer, er bare en fasade. Denne boken er om det de dekkeer over, om virkeligheten som ligger bak dem.» (Peter Kingsley, […]

Om det ‘imaginale’ eller de menneskelige forestillingsprosessene og den rollen de spiller i personlig fungering og samfunnetsmessige ordninger.

“It is only by forgetting this primitive world of metaphor that human beings can live with any repose or security: only by means of the petrification and coagulation of a mass of images which original streamed from the primal faculty of human imagination like a fiery liquid, only in the invincible faith that this sun, […]