Sol niger eller den ‘sorte solen’. Om kreftsykdom som en annen slags pilegrimsferd

«For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of Is come unto me. I was not in safety, neither had I rest, neither was I quiet; yet trouble came.» (Jobs bok) Om  å være her-og-nu, oppdage ‘Sol Niger’, årets kull med skjæreunger, fremskreden kreft, forestående død […]

‘In the darkness of this time’ (L. Wittgenstein). Noen strøtanker om hva slags tid og tider vi lever i

“To Posterity” –  «Truly, I live in dark times! An artless word is foolish. A smooth forehead Points to insensitivity. He who laughs Has not yet received The terrible news.What times are these, in which A conversation about trees is almost a crime For in doing so we maintain our silence about so much wrongdoing! And he […]

Å bli syk med kreft gjør oss til pilegrimer. Kreftsykdom som pilegrimsferd eller om å finne tilbake til den indre veien gjennom livet (2013)

«Det første skrittet for enhver pilegrim lander ikke på veien, men et sted i fantasien.» (Gregoria Frank: ‘Øynenes hukommelse’, 2000) Sammendrag: Å bli rammet av kreft og deretter leve som kreftsyk tar ofte lang tid; det er sjelden noe som går over etter kort tid. Det hevdes fra kompetent (som det finnes så mye av i våre […]

Om å leve et ‘enkelt’ liv (2013)

Den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jung skriver om sitt ‘hellige’ sted hvor han i perioder lever uten tilgang til moderne fasiliteter som elektrisitet og innlagt vann og der han hver dag gjør alle ting selv. Han peker på hvor vanskelig det er blitt å leve et enkelt liv for moderne mennesker: » Disse enkle handlingene […]

Om ‘gnostisisme’: Hva slags rolle kan gnostisisme og gnostiske tankefigurer spille i moderne menneskers tenkning og livsinnstilling?

«Gnostisisme er en dypt orginal tenkning, en mutant tenkning.» (Lacarriere, Jaques; ‘Gnostikerne’, 1973) «‘Fienden’ er ikke en person eller personer, eller en eller annen form for ondskap. Det er åndelig uvitenhet (agnosis) og mangel på bevissthet (agnoia).» (Peter Wilberg) «Et av de sentrale begreper i  menneskelig religiøs opplevelse er ideen om gnosis. Gnosis er gresk og betyr ‘kunnskap’, men det er kunnskap av et spesielt slag, […]

Om psykologisk aporia eller ‘opplevelse av det umulige’ (Derrida). Avventing og ikke-handling som bidrag til psykologisk vekst og behandling (under skriving)

Kan nedbrytende motgang og nederlag, sykdom, smerte, lidelse og plager og andre mørke hendelser spille en positiv rolle i våre liv? Er disse vonde tingene noe som alltid må bekjempes eller overvinnes, noe vi skal flykte fra og forsøke å unngå? Finnes det andre måter å forholde seg på til livets mørkere sider som kan være mer […]

Om noen kjennetegn ved ‘god psykologisk behandling’ og skisse av en mer terapeutisk måte å leve på

“Alle samfunn, historiske eller nåtidige, har et kulturell innvevd sett av helbredende praksiser. Disse praksisene er så inngrodd i folks tenkning at man ikke stiller spørsmål om dem. (-) det er rett og slett så enkelt at vi problematiserer ikke de fremherskende helbredelsesmodellene i kulturen vår.” «Den samfunnsorienterte kritikken av modernitet hevder at psykologien uttrykker […]