Geners virkemåte, barns utvikling og voksnes innflytelse. Atferdsgenetikk, selvskaping og muligheter og grenser for voksnes innflytelse på barn

Gener, barn og foreldre.  Om atferdsgenetikk og psykologisk genetikk, og muligheter og grenser for voksnes innflytelse på barn ”Identiske tvillinger som blir oppdratt adskilt fra hverandre er allikevel bemerkelsesverdig like, som om de hadde blitt oppdratt sammen; og genetisk ubeslektete personer som blir oppdratt sammen er allikevel bemerkelsesverdig ulike, som om de var oppdratt adskilt […]