Nietzsches psykologi (2013)

«Oppe i Alpene er jeg uovervinnelig, nemlig når jeg er alene og ikke har noen annen fiende enn meg selv.» (Nietzsche) “Jeg er ganske enkelt en Nietzscheaner.»/»I am simply a Nietzschean”. (Foucault) “A thinker is a person whose part it is to symbolize time according to his vision and understanding. He has no choice; he […]

Om filosofi som ‘en måte å leve på’: Kan en ‘filosofisk levemåte’ gjøre oss bedre istand til å håndtere egne og andres ‘psykiske plager’ og andre livsproblemer?

«Når vil du begynne å leve dydig, spurte Platon en gammel mann som fortalte ham at han var til stede på en serie av foredrag om dyd. Man kan ikke bare spekulere for alltid; dag må en også tenke på praksis. Men i dag mener vi at de som lever som de lærer er drømmere.» […]

Om antropoteknikk og det øvende menneske: En presentasjon og et kritisk blikk på Peter Sloterdijks askeseantropologi

«Det var møtet med ‘Tingenes orden’ av Foucault, som kastet meg inn i et refleksivt rom som var mye videre enn min opprinnelige filosofiske utdannelse…(-) Jeg ble umiddelbart slått av atmosfæren med klarhet og grundighet som preget Foucaults arbeid, og allikevel følte jeg en ubeskrivelig smerte når jeg leste Foucault. Nå vet jeg at forvirringen var en refleks, eller bedre […]

Om Pierre Hadot og filosofi som ‘åndelige øvelser’

Den franske filosofen Pierre Hadot (februar 21, 1922 – april 24, 2010) utfordrer gjennom sin tenkning og sine studier av gresk livsfilosofi det moderne bildet av en akademisk og teoretisk preget filosofi. Han er på et vis det ukjente ‘X’ bak viktige strømninger i nyere filosofi. Gjennom langvarige studier av det åndelige øvelsesaspektet i antikk gresk filosofi og tidligkristne praksiser og særlig gjennom boken med tittelen ‘Filosofi som en måte å leve på‘  har Hadot virket til å fornye en gammel diskusjon om sammenhengene mellom filosofisk tenkning og menneskelig livspraksis og selvutforming. Hadots ’livsfilosofiske’ tenkning har inspirert en […]