Må ADHD betraktes som en svikttilstand/psykiatrisk forstyrrelse ?

Innføring i Tom Hartmanns variasjons-modell av ADHD Innledning: En rekke forskere og spesialister på ADHD har gjennom årene laget såkalte forskjells- og variasjonsmodeller av ADHD. Der er naturlig å stusse over at mellom 3 og 6 % av barna betraktes som lidende av en psykiatrisk utviklingsforstyrrelse; man tenker seg at det må være andre forhold som fremkaller […]