‘Hermeklinikkene’: Kritisk notat omkring behovet for faglig og organisatorisk sanering i barne- og ungdomspsykiatrien

    «For å kunne finne sannheten om og grunnlaget for en konkret persons liv, enten det er et barn, en ungdom eller en voksen, må man begynne og slutte på dette personlige nivået; dvs. med den enkelte personen og hans eller hennes plassering og rolle innenfor en konkret livssammenheng og deretter forsøke å finne […]