Menneskehjerne, subjektivitet og bevisst opplevelse: Hvordan skal vi som psykologer og lekfolk forstå sammenhengene mellom disse tingene?

«‘Du’, dine gleder og dine sorger, minnene og dine ambisjoner, din følelse av personlig identitet og fri vilje, er faktisk ikke noe annet enn aktiviteten til en store ansamling av nerveceller  og tilhørende molekyler. Som Lewis Carroll‘s Alice kunne ha uttrykte det: ‘Du er ingenting annet enn en gruppe med nerveceller’.» (FrancisCrick; The Astonishing hypothesis) «Den akademiske verden er for tiden i grepet til en merkelig og urovekkende epidemi av biologisme, som også har grepet tak i vanlige folks forestillinger.» (Raymond Tallis, 2011) «Det […]

«Nevrodiversitet»: Hvor ulike er menneskers hjerne og hvilken rolle spiller hjerneulikheter i normalitet og patologi??

«neuro-diversity may be every bit as crucial for the human race as biodiversity is for life in general.» (Harvey Blume) «Skal de av oss som er neurologisk atypiske bli diagnostisertsom syke, med behov for behandling eller kur, eller bli aksepterte som uttrykk for andre måter å være på, slik det kreves av nevrodiversitetsbevegelsen?»/»Vi anbefaler derfor at begrepet neurodiversitet inkluderer tilstander som ASD, ADHD, OCD, språklidelser, dyspraksi, dysleksi og Tourettes syndrom.» […]

Fra nevropsykologiens historie: Karl Lashley (1890-1958)

Den amerikanske psykologen Karl Lashleys navn er nært knyttet til fremveksten av nevropsykologi som eget fagfelt. I boken ’Konstrueringen av en vitenskapelig psykologi’ (1999, s. 2) skriver forfatteren Nadine Weidman om Lashleys banebrytende betydning for psykologiens utvikling på 1900-tallet:  ”Selv om navnet hans er lite kjent i dag, særlig utenfor det vitenskapelige miljøet, var Lashley […]

Fra nevropsykologiens historie: Donald Hebb

Nevrofagenes fremmarsj: Den ukjente historien, de ukjente heltene Nevrofagenes ubestridelige suksess og fremmarsj i den moderne forståelsen av menneskelige fenomener gjør at disse fagenes historie blir interessant. For den vitenskapsorienterte bevisstheten i våre dager virker det vanskelig å stå i mot overbevisningskraften i nevrofaglige forståelsesmåter. Kritikerne snakker om ‘nevromytologi’ og ‘nevromani’ og forsøker å argumentere […]