Reiser til fots og vandringslitteratur som folkelig og jordnær samfunnskritikk

167815_1784544290294_6765353_nI våre dager har vi et ganske snevert syn på det å gå. Det betraktes som en fysisk, kroppslig aktivitet, som har betydning for ivaretakelse av kroppslig og mental helse, som fungerer som mosjon for å holde seg i form, som avveksling fra et stillesittende liv og som en måte å feriere på ved kortere eller lengre fjellturer og lignende.

Gåing og vandring har både egne og konstekstuelle kjennetegn og egenskaper som gjør at det å gå kan og bør betraktes på en mye videre måte; som en måte man innretter en  menneskeligere eksistens, som kilde til dannelse og opprettholdelse av sosiokulturelle livsmønstre og som en indirekte kommunikasjon om og som politisk-kulturell kritikk av vår ensidig travle og motoriserte tilværelse.

I sin roman ‘Langsomhet‘ viser forfatteren Milan Kundera med en enkel formulering hvorledes det vandrende mennesket tilhører en bredere sosiokulturell og økologisk kontekst;

«Hvorfor har gledene ved langsomheten forsvunnet?
Å, hvor har de blitt av, omstreiferne fra en svunnen tid?
Hvor har de blitt av, folkesangens avslappete helter, vagabondene som
streifer fra en mølle til en annen og som legger seg ned
under stjernene? Har de forsvunnet sammen med
stiene, med gresslettene og lysningene, med
naturen? » (Milan Kundera, ‘Langsomhet’

Fra 16-hundre tallet og utover – en epoke som har vært omtalt som ‘pedestrianismens periode’ –  var det ganske vanlig at kulturkritiske filosofer, poeter og diktere satte det å gå inn i en slik bredere menneskelig og sosiokulturell sammenheng.

booksthelwallGåing, fotreiser, veier og vandrende mennesker er som tittelen forteller sentrale tema i nyutgaven av briten John Thelwalls (1764-1834) trebinds bok med tittelen  ‘Den Peripatetiske. Skisser av hjerte, av naturen og samfunnet’ (ny utgave i ett bind i 2001) Boken ble skrevet i løpet av 1792, og er utgitt bare en gang i 1793.

Boken beretter om den suicidalt desperate omvandrende Belmour som møter igjen sin gamle venn  Sylvanus Theophrastus og andre vandrende figurer. Det særpregete navnet på denne vandringsskikkelsen  er en sammensetning av navnet til en romersk skogsgud og den greske filosofen som etterfulgte Aristoteles som leder av den peripatetiske filosofiskolen i Aten.

I forordet skriver Judith Thompson om betydningen som det å gå og vandre hadde for de mange peripatetiske poeter og forfattere på 17-tallet:

«Å være peripatetisk, å gjøre et bevisste valg om å reise til fots, var å komme med en politisk og etstetisk uttalelse i det 18’ende århundret; det annonserte at en stilte seg solidarisk med folk i sin allminnelighet, en ned-på-jorda estetikk som ser verden nedenfra og oppover.»

Thompson skriver videre om den vandrende forfatteren:

«John Thelwall var en mann for hvem det å gå langs offentlige veier, og engasjere seg  i den Sokratiske dialogens peripateio med folk han møtte, ikke bare var en herskende lidenskap men en måte å leve på. Det var et liv som tok han bortetter mange varierte og begivenhetsrike spor.»

I ‘Thelwall4Peripatetikeren’ formulerer Thelwall en samlet ‘peripatetisk filosofi’ der vandring og det å velge å reise til fots der man møte og dialogiserer med andre på samme nivå er en erfaringskole som endrer den reisende og hans eller hennes oppfatninger av virkeligheten og seg selv. Boken er  i  sin ytre form en reisedagbok og guidebok der topografiske beskrivelser og beretninger om naturlige opplevelser og ‘ektefølte sentimenter’  underveis på forfatterens ‘eksentriske ekskursjoner’ er vevd sammen med filosofiske refleksjoner og politiske kommentarer. Slike reise- og vandringsjournaler var en typisk sjanger i dette tidsrommet og avspeiler den voksende middelklassens økte mobilitet og reisetrang.  Forfatterens ‘demokratiserende’ blikk og synsmåte er bevisst innrettet mot folkelige emner og interesseområder i motsetning til de typiske ‘elitære’ reiseskildringer i tråd med emner og ting som overklassen og rikfolk er opptatt av. Thelwall formulerer via sine detaljerte skildringer under vandringene en ‘sosialt representativt estetikk’ som modifiserer oppfatninger og smak og landskapsinteresser i samsvar med den folkelige majoriteten. Thompson skriver:

« På samme tid, slik boktittelen indikerer, er det et annet viktig intellektuelt og strukturelt prinsipp i ‘Den Peripatetiske’ som stammer fra den topografiske eller ekskursive tradisjonen. Siden det tidlige 17.ende århundret  har en voksende mengde av topografisk og lokodeskriptiv poesi  kartlagt Britannias landskap og landemerker, og brukt geografi som en indeks for nasjonal identitet, verdier, historie, moralitet, politikk. Etter hvert som det 18.ende århundret skred frem, ble topografisk poesi supplert med en blomstrende sjanger av topografisk prosa, i den reisendes håndbøker eller turistguider som var rettet mot den økende mobile middelklassen, og hjalp dem ikke bare med å finne veien men også sin riktige plass på den nasjonale scenen.»

‘Peripatetikeren ‘ oppfattes i dag som en bok med et litterært sett ‘moderne’ preg. Den er i sin form et tidlig litterært eksperiment med et dialogisk Sokratisk preg som utspiller seg gjennom  frie og vennlige samtaler mellom ulike individer og mennesketyper a la den greske læremesteren Theophrastus’ karakterlære og med et satirisk og materialistisk perspektiv på den sosiale virkeligheten. Ut fra et folkelig politisk og estetisk ståsted smelter forfatteren sammen ulike litterære sjangre der han bl.a. bruker såkalte ‘intergeneriske samtaler’. Han siker mot å  omdanne  den rådende litterære elitekulturen med bakgrunn i en klart formulert sosial klassebevissthet og kritisk syn på sosiale forskjeller og distinksjoner der ekskusjoner og det å vandre utgjør limet som binder det hele sammen til et narrativt hele. 

Den veifarende fotgjengeren møter og samtaler med folk i politisk-sentimentale-poetiske-prosaiske episoder og viser hvorledes sosiale forskjeller og aristokratisk forrang og monopoler infiserer og fordreier omgangen og kommunikasjonen og den språklige kontakten mellom individer. Det å gå og det sosiale livet som vandring utspiller seg i danner et sosialt rom som åpner opp for frigjøring fra undertrykkende sosiale omstendigheter og livsforhold. Vandringsprosessen fungerer som en demokratiserende praksis og et redskap for kritikk av ‘falske’ og affekterte sentimenter og omfordeling av kunnskaper og annen intellektuell  og kulturell ‘eiendom’ og tilgjengelighet. Vandringsekskusjonene fungerer metaforisk som illustrasjoner av det Thelwall forsøker å gjøre med det politiske og sosiale landskapet, klatre over grenser, bryte stengsler, skape ny oversikt, tegne kartet på andre måter, reorientere leseren. Selve det å gå og reise som fotgjenger virker både menneskelig og estetisk og interessemessig reorienterende, man stiger ned fra sin høye hest for å oppnå et bredere og  utjevnende perspektiv på verden og menneskeheten.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s