Om filosofi og terapi: Hva slags nytte kan psykologer og psykiatere ha av å sette seg inn i Martin Heideggers tenkning? (2013-2014)

«……hvordan filosofien berører oss nettopp på de punktene i våre liv da vi står overfor de mest krevende personlige vanskelighetene og da vi har mest behov for hjelp.» (Fra ‘Human Experience Philosophy, Neurosis, and the Elements of Everyday Life; av JOHN RUSSON, 2003) Det hevdes at den kontroversiell og vanskelig tilgjengelige tyske filosofen Martin Heidegger er vår tids ‘dypeste’ tenker. Det som ikke er mulig å bestride er at mange av de viktigste navnene i moderne filosofi, antropologi og kulturforskning har vært sterkt påvirket av Heideggers filosofi.  Litteratur: Boss, Medard 1999 Grundriss der Medizin und der Psychologie. Ansätze zu einer phänomenologischen Physiologie, […]