Om ‘hvit melankoli’ og ‘verdihunger’ i Malaga og Innsbruck og andre ikke-steder. En autopatografisk skisse

«Der Mensch ist so sehr in sich selbst verkrümmt (incurvatus in se), daß er nicht nur die leiblichen, sondern auch die geistlichen Güter sich selbst zudreht und sich in allem sucht“; /„sieht sich allein, sich allein sucht und erstrebt sie in allen Dingen und über alles andere, was dazwischen liegt, auch Gott selbst, geht sie hinweg, […]

Grådighetens tidsalder. Om den forestående ødeleggelsen og undergangen til de vestlige grådighetssamfunnene

«Grådighet er både et mer komplisert, og et langt viktigere begrep for vår forståelse av hva mennesker bedriver enn det vi vanligvis tror. Begrepet har knapt noen som helst status i sosiologi og kulturforståelse i våre dager – ingen bryr seg om såpass subjektive og verdipregete ting – selv om det var litt blest om […]

Om det moderne livets ‘åndelig dovenskap’. ‘Acedia’, et moralsk-åndelig grunnbegrep i den gamle monastiske ‘ørkefedrepsykologien’

«Kjennetegnet av en viss enkelhet og endog naivitet, var munkene likevel i stand til å komme med subtile betraktninger når det gjelder de komplekse krefter i den menneskelige sjel.» (Douglas Burton-Christie, Scripture and the Quest for Holiness in Early Christian Monasticism. New York: Oxford University Press, 1993, s.3) «I et tidsrom av ni år, fra mitt nittende […]