Om ‘gnostisisme’: Hva slags rolle kan gnostisisme og gnostiske tankefigurer spille i moderne menneskers tenkning og livsinnstilling?

«Gnostisisme er en dypt orginal tenkning, en mutant tenkning.» (Lacarriere, Jaques; ‘Gnostikerne’, 1973) «‘Fienden’ er ikke en person eller personer, eller en eller annen form for ondskap. Det er åndelig uvitenhet (agnosis) og mangel på bevissthet (agnoia).» (Peter Wilberg) «Et av de sentrale begreper i  menneskelig religiøs opplevelse er ideen om gnosis. Gnosis er gresk og betyr ‘kunnskap’, men det er kunnskap av et spesielt slag, […]

Makt- og dominans-atferd som person-relatert og psykososialt problem på arbeidsplassen (skisse)

«The lust for power is not rooted in strength but in weakness» (Erich Fromm)   Innholds- og tema-oversikt: Noen stikkord 1) Innledning. Betydningen av symmetriske og assymmetriske relasjoner og forhold mellom mennesker. Dominant forankret i sosiale roller versus dominans som effekt av personlig opptreden og atferdstrategier. Den avgjørende rollen som resiprositet og gjensidighet mellom mennesker […]